Privacy Policy

Các điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 6 năm 2021

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Giải thích và Định nghĩa

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

Đồng ý

Đây là các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận hoạt động giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này thì Bạn không thể truy cập Dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ trò chơi, ứng dụng nào hoặc tải xuống và / hoặc cài đặt phần mềm trò chơi của chúng tôi.

i. Người dùng phải hiểu rằng những điều khoản này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý đối với việc người dùng sử dụng dịch vụ trò chơi giữa hotgamek.com và chính người dùng

ii. Bạn tuyên bố rằng bạn trên 13 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 13 tuổi sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản sử dụng

Mọi thứ trên trang web này đều miễn phí cho người dùng, xong chúng ta vẫn phải đặt ra một số điều luật để hai bên có thể tạo ra  một sân chơi lành mạnh. Ở đây là hotgamek.com trở nên lành mạnh với bạn, mọi người cũng giúp cho chúng tôi trở nên tốt hơn trong tương lai. Điều này cũng giúp chúng tôi bảo vệ bạn và miễn trừ trách nhiệm mọi vấn đề pháp lý liên quan đến hotgamek.com sau này. Do đó bạn cần phải tuân theo nhưng điều dưới đây khi sử dụng site: 

Chính sách bảo mật

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Chính sách Bảo mật của Chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách luật bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật của Chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Thông Tin Trò Chơi Và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Sản Phẩm

Nội dung của được cung cấp bởi Bạn hoặc các thành viên khác của trang web. Hotgamek hoạt động giống như là nơi lưu trữ nội dung từ các thành viên của website và được duyệt bởi các thành viên của Hotgamek một cách sát sao hết mức có thể. Do đó, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tất cả các rủi ro từ các phiên bản MOD. Khi tải lên, chúng tôi sẽ đưa ra tùy chọn bao gồm MOD và phiên bản từ Google Play, bạn sẽ chịu mọi rủi ro khi sử dụng phiên bản MOD. Kết luận, bạn có thể hoàn toàn nhận thức được rằng:

Cách bạn sử dụng Nội dung của Trang web

Về nội dung, hotgamek chia sẻ công khai tất cả các bài viết về game và ứng dụng. Đội ngữ hotgamek luôn cố gắng xem xét và duyệt nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét tất cả nội dung, vì vậy đừng cho rằng tất cả nội dung trên site là đúng 100%.

Vì vậy, nội dung trên website chỉ là mang tính khách quan, mọi người đọc hay người dùng cần đọc kỹ thông tin và chọn lọc trước khi sử dụng.

Tất cả nội dung trên trang web đều miễn phí cho người dùng. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng nội dung của chúng tôi. Vì tất cả các vấn đề như hư hỏng, thương tích liên quan xảy ra khi sử dụng MOD, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm mà do bạn lựa chọn.

Trách nhiệm của bạn khi sử dụng Trang web

Người sử dụng trang web này hoàn toàn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với việc sử dụng các trang web này và internet nói chung. Hotgamek không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin hoặc quy trình nào khác có trên, được phân phối thông qua, hoặc được liên kết đến, tải xuống hoặc truy cập từ trang web. điều này. Trong mọi trường hợp, website sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả đặc biệt nào, hoặc bất kỳ thiệt hại nào.

Quảng cáo – Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ sẵn có nào như vậy trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà Bạn truy cập.

Chấm dứt hoạt đông 

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Vi phạm bản quyền

Chúng tôi phản hồi các thông báo bị cáo buộc vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của những người tái phạm theo các thủ tục được quy định trong Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ.

Chúng tôi cung cấp thông tin để giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý tài sản trí tuệ của họ trực tuyến. Nếu bạn tin rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi. Lưu ý rằng quá trình này có thể mất 3 ngày để xử lý.

Do đó Nội dung sao chép phải ghi nguồn Hotgamek

Bảo vệ sự riêng tư của bạn

Chính sách Bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng hotgamek có thể sử dụng dữ liệu đó theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Luật chi phối

Luật pháp của Quốc gia, không bao gồm các quy tắc xung đột luật, sẽ điều chỉnh Điều khoản này và việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng có thể tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, Bạn đồng ý trước tiên cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Người khiếu nại. 

Các thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Email: [email protected]

  1. Home
  2. / Privacy Policy