Chính sách bảo mật

Đây là Chính sách Bảo mật cho HotGameK (blog này).

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tại HotGameK, quyền riêng tư của khách truy cập là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được HotGameK tiếp nhận và thu thập cũng như cách sử dụng thông tin đó.

Tệp nhật ký

Giống như nhiều trang Web khác, HotGameK không sử dụng bất kỳ tệp nhật ký nào. Nhưng chúng tôi sử dụng phân tích của Google để biết thêm về khán giả của mình. Các bạn thích đọc gì, bài nào phổ biến trong blog này và v.v.

Cookie và Web Beacons

HotGameK sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, ghi lại thông tin người dùng cụ thể về những trang mà người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của họ.

DoubleClick DART Cookie

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên các Trang web được Kích hoạt của Google AdSense nhưng hiện tại Chúng tôi không kiếm tiền từ trang web này bằng Google AdSense.

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và đèn hiệu web trên trang web của chúng tôi. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm….

Infolinks

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên HotGameK gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy

HotGameK không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng.

Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động của chúng cũng như để được hướng dẫn về cách chọn không tham gia một số thực hành nhất định. Chính sách bảo mật của HotGameK không áp dụng cho và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác như vậy.
Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.

  1. Home
  2. / Chính sách bảo mật