Game MOD | Game Hack | Game Android Online & Offline - HotGameK

Game MOD hay Game hack là trò chơi sửa đổi được làm lại từ một hoặc nhiều cá nhân. Các tính năng sửa đổi tập trung vào giá trị tiền (unlimited cois, gold hoặc gems), các thao tác hành động hay đồ họa của game. Sau khi hoàn thành, các trò chơi này đều được lưu dưới dạng file APK hoặc XAPK (sử dụng XAPK Installer để cài đặt).

Hiện tại, game android mod offline xuất hiện nhiều trên điện thoại Android nhưng iOS vẫn chưa phổ biến.